Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Zapisniki in sklepi 2019