Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


O krajevni skupnosti

Število krajanov KS: 2955

Področje, ki zajema KS :

Krajevna skupnost Simona Jenka Domžale je mestna krajevna skupnost v pretežno južnem ravninskem delu Domžal, najjužnejši del je naselje Šentpavel z lepo cerkvijo in pokopališčem. Na južni strani mejimo na Krajevno skupnost Dragomelj Pšata, severno na Krajevno skupnost Slavko Šlander, vzhodno na Krajevno skupnost Ihan, zahodno pa na Krajevno skupnost Venclja Perka.

Krajevna skupnost Simona Jenka Domžale obsega naslednja območja naselij in ulic:

Cankarjeva brez štev. 1,2 in 3, Kajuhova štev. 1,2,3,4 in 5, Tabor štev. 12,13,14,15 in 15a, Ljubljanska cesta štev. 69 in 71, Karantanska.štev. 2,4,12,14,18,22, Savska, Antona Skoka, Aškerčeva, Brejčeva, Stranska, Karlovškova, Kasalova, Usnjarska, Krakovska, Radio cesta, Vodnikova, Kopališka, Študljanska, Javorjeva, Brezova, Jesenova, Hrastova, Mačkovci, Ulica Simona Jenka in Šentpavel.