Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Cenik za najem dvorane KS Dob


   

 cena na uro brez ogrevanjacena na uro z ogrevanjem
Profitna dejavnost5,00 €  8,00 €
Neprofitna dejavnost  0,00 € 0,00 €
                                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
Neprofitna dejavnost so društva in organizacije, ki delujejo znotraj KS Dob (imajo uporabo brezplačno).


Dob,18.02.2015


Cenik velja od 23.01.2015 dalje.Marija Ravnikar
Predsednica sveta KS Dob