Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Cenik za najem dvorane KS Dob


   

 cena na uro brez ogrevanjacena na uro z ogrevanjem
Profitna dejavnost5,00 €  8,00 €
Neprofitna dejavnost  0,00 € 0,00 €
                                                                                
                                                                                                    
                                                                                                    
Neprofitna dejavnost so društva in organizacije, ki delujejo znotraj KS Dob (imajo uporabo brezplačno).


Dob,18.02.2015


Cenik velja od 23.01.2015 dalje.Marija Ravnikar
Predsednica sveta KS Dob