Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Vabilo na sejo KS

KRAJEVNA SKUPNOST
VENCLJA PERKA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 58
1230 DOMŽALE


SVET KS
Domžale, 31. avgust 2020

V   A   B   I   L   O


Vabim vas na 6. redno sejo sveta Krajevne skupnosti Venclja Perka Domžale, ki bo v ponedeljek, dne 07. septembra 2020 ob 18. uri v prostorih KS, Ljubljanska cesta 58, Domžale.Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 5. redne seje Sveta KS Venclja Perka z dne 17. 02. 2020
2. Tekoče akcije in informacije predsednika sveta KS  
3. Reševanje prošenj
4. Razno


Prosim, da se seje sveta zanesljivo udeležite.


(S seboj prinesite zaščitno masko. Upoštevali bomo tudi varnostno razdaljo)Predsednik sveta KS
Janez ULČAR  l.r.


VABLJENI:

    • Člani sveta KS
    • Člani NO KS Venclja Perka
    • Člani občinskega sveta z območja KS