Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


O krajevni skupnosti

Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale


Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale sega iz centra Domžal, vključno z delom Ljubljanske ceste (SPB 1) do meje s trzinsko občino, kar pomeni, da vanjo spada tudi Depala vas, kjer še obstajajo kmetijske površine. 

V tej KS je tudi sedež vseh treh domžalskih KS, ki so se oblikovale v letu 1979 in kljub razdelitvi tudi danes na posameznih področjih delujejo usklajeno. 

KS Venclja Perka meji na Občino Trzin ter obe preostali domžalski KS.

V KS Venclja Perka so številne upravne službe, kot so: sodišče, tožilstvo, sodnik za prekrške, Center za socialno delo Domžale, Center za mlade Domžale, Geodetska služba, Zavod za zaposlovanje in druge. V KS je tudi sedež Župnije Domžale na znameniti Goričici z bogato zgodovino. 

KS je tudi pomembno izobraževalno in kulturno središče Domžal, saj v njej najdemo  Osnovno šolo Venclja Perka, Glasbeno šolo Domžale ter Univerzo za tretje življenjsko obdobje - Društvo Lipa Domžale. V njej ima sedež tudi Kulturni dom Franca Bernika, edina profesionalna kulturna institucija z bogatimi programi za vse generacije, in hkrati tudi Mestnim kinom. 

Tod najdemo tudi sedež Turistično informativnega centra Domžale, avtobusni in železniško postajo, pošto, več bank ter bencinski servis in nekatere manjše gostinske lokale, ki se jim je pred leti pridružila Flerinova kavarna.

V KS sta osrednja spomenika, namenjena padlim v drugi svetovni vojni, v njej pa imajo sedež nekatera društva, posebej omenjamo PGD Stob - Depala vas z novim gasilskim domom ter načrtovanim gasilskim muzejem, v centru mesta pa je tudi velika plezalna stena, locirana na parkirni hiši, ki še ni zaživela. Plezalna stena je primerna tudi za velika mednarodna tekmovanja.  

Največ kulturne in druge dediščine najdemo na Goričici, nekaj pa tudi na območju nekdanjega Stoba.

Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale obsega naslednja območja naselij in ulic:

Depala vas; Cankarjeva št.1, 2, 3; Kajuhova cesta brez št.1, 2, 3, 4, 5; Kamniška cesta št. 2, 3, 5, 5a, 6, 8, 9, 10; Kersnikova ulica, Kolodvorska cesta, Kosovelova ulica, Krožna cesta, Ljubljanska cesta od št. 1 do 72a ter št. 74, 76, 76a, 80, 80a, 82, 84, 84a, 86, 88, 90, 92, 96; Masarykova ulica od št. 1 do 17 in št. 24; Masljeva ulica; Na Zavrteh; Nova ulica; Obrtniška ulica; Partizanska ulica, Poljska pot; Pot na Pridavko; Prečna ulica; Prešernova cesta; Ravnikarjeva ulica; Roška ulica; Stobovska cesta; Tabor brez št. 13, 14, 15, 15a; Taborska cesta; Trubarjeva ulica; Trzinska ulica; Ulica Urha Stenovca; Varškova ulica; Vodovodna cesta; Železniška cesta.