Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


O krajevni skupnosti

Število krajanov KS: 3682

Področje, ki ga zajema KS:

Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale sega iz centra Domžal, vključno z SPB 1 do meje s trzinsko občino.

Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale obsega naslednja območja naselij in ulic:

Depala vas; Cankarjeva št.1,2,3; Kajuhova cesta brez št.1,2,3,4,5; Kamniška cesta št. 2,3,5,5a,6,8,9,10; Kersnikova ulica, Kolodvorska cesta, Kosovelova ulica, Krožna cesta, Ljubljanska cesta od št.1 do 72a ter št.74,76,76a,80,80a, 82,84,84a,86,88,90,92,96; Masarykova ulica od št. 1 do 17 in št. 24; Masljeva ulica; Na Zavrteh; Nova ulica; Obrtniška ulica; Partizanska ulica, Poljska pot; Pot na Pridavko; Prečna ulica; Prešernova cesta; Ravnikarjeva ulica; Roška ulica; Stobovska cesta; Tabor brez št. 13,14,15,15a; Taborska cesta; Trubarjeva ulica; Trzinska ulica; Ulica Urha Stenovca; Varškova ulica; Vodovodna cesta; Železniška cesta.