Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Svet Krajevne skupnosti Dob

Predsednica:            Marija Ravnikar, Sv.Trojica
 

Podpredsednik:
       Feliks Lampret, Dob
Člani sveta KS Dob:
   Mateja Starbek Zorko, Dob
   Jakob Smolnikar, Gorjuša
   Žiga Štiftar, Žeje
   Polona Gaberšek, Turnše
   Pavel Cerar, Dob
   Marjan Koderman, Gorjuša
   Boštjan Novak, Sv.Trojica