Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Društva in organizacije

 • Kulturno društvo Jožef Virk Dob 
 • Prostovoljno gasilsko društvo Dob    
 • Prostovoljno gasilsko društvo Žeje - Sv. Trojica    
 • Turistično rekreativno društvo Konfin - Sv. Trojica  
 • Športno društvo Dob    
 • "Naš dom" - Društvo upokojencev KS Dob
 • Društvo Querkus Dob    
 • Turistično rekreativno društvo Turnše - Češenik    
 • Mladi boksar Dob    
 • Društvo mladih Dob    
 • Konjeniški klub Krumperk    
 • Čebelarska družina Krtina    
 • Društvo za raziskovanje jam Simon Robič    
 • Društvo podeželskih žena Domžale - Dob    
 • Župnijska Karitas Dob    
 • Rdeči križ Dob    
 • Zveza združenj borcev NOB Dob