Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Svet Krajevne skupnosti

Svet Krajevne skupnosti


Predsednik
: Janez Juhant

Podpredsednik
: Tone Košenina

Člani sveta KS Jarše – Rodica
:

Špela Černivec
Timotej Čižek
Robert Koščak
Žana Marin
Janez Pirnat
Rok Uršič