Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Svet Krajevne skupnosti

Svet Krajevne skupnosti


Predsednik
: Janez Juhant

Podpredsednik
: Tone Košenina

Člani sveta KS Jarše – Rodica
:

Špela Černivec
Timotej Čižek
Robert Koščak
Žana Marin
Janez Pirnat
Rok Uršič