Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Zapisniki sej