Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Zapisniki sej