Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Najem dvorane

Najem dvorane

Za potrebe organizacije koncertov, kulturnih dogodkov, proslav, zabav in drugih dogodkov lahko najamete našo sodobno prostorno in polno opremljeno dvorano ali pevsko sobo.

cenik najema dvorane

trajanje najema

cena (EUR)

0 - 3 ure

120,00

3 - 5 ure

160,00

vsaka nadaljnja ura

30,00

 

Za povpraševanje  in rezervacije pokličite na 040 704 497 (Tone Košenina)

Daljši čas najema dvorane se lahko zaračuna po dogovoru z upraviteljem.

Najem pevske sobe:  1 ura je 12,00 EUR.

Čiščenje dvorane  40,00 EUR za najem.

Čiščenje pevske sobe 10,00 EUR za vsak tretji najem (v kolikor gre za istega najemodajalca).

Cenik velja od 4. aprila 2011 po sprejemu sklepa na 5. redni  seji sveta KS Jarše – Rodica.