Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Osnovni podatki

Sedež:
Groblje 1, 1230 Domžale

Predsednik: 
Anton Košenina

Telefonska številka:
01 724 13 69

040 704 497 (g. Košenina)

Kontakt: 
info@ks-jarse-rodica.info


Uradne ure:
 
sreda od 17. do 19. ure