Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Osnovni podatki

Sedež:
Groblje 1, 1230 Domžale

Predsednik: 
Janez Juhant

Telefonska številka:
01 724 13 69

041 618 440 (J. Juhant)

Kontakt: 
info@ks-jarse-rodica.info


Uradne ure:
 
sreda od 17. do 19. ure