Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Društva in organizacije

Društva in organizacije v krajevni skupnosti Jarše – Rodica

 

Kulturno društvo Groblje
(Povezava)
 

Turistično društvo Jarše – Rodica
(Povezava)

Gasilsko društvo Jarše – Rodica
(Povezava)
Facebook

Društvo mladih Jarše
(Povezava)


Pevsko društvo Klas Groblje
(Povezava)


Ženski pevski zbor Moj spev
(Povezava)


Župnija Jarše
(Povezava)


Župnijska Karitas Jarše