Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Člani sveta

Člani sveta KS:

Lucija Šarc
Marta Trček
Matjaž Zajc
Matjaž Sporiš
Stanislav Skrbinšek