Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Zapisniki sej