Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Zapisniki in sklepi