Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Člani sveta KS Ihan

Predsednik KS Ihan:
Branko Sojer, Lipova ulica 11, Ihan

Podpredsednik
:
Sašo Žaljec, Lipova ulica 5, Ihan

Člani
:
Janez Gregorič, Preloška cesta 3,  Prelog
Nace Hribar, Ulica Slavka Pengova 5, Prelog
Sabina Hribar, Goričica pri Ihanu 19
Klemen Ložar, Selo pri Ihanu 30
Primož Orešek, Goričica pri Ihanu 38
Jaka Parkelj, Prečna pot 10, Prelog
Samo Svetlin, Krožna pot 5, Prelog