Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Člani sveta KS Ihan

Predsednik KS Ihan:
Branko Sojer, Lipova ulica 11, Ihan

Podpredsednik
:
Sašo Žaljec, Lipova ulica 5, Ihan

Člani
:
Janez Gregorič, Preloška cesta 3,  Prelog
Nace Hribar, Ulica Slavka Pengova 5, Prelog
Sabina Hribar, Goričica pri Ihanu 19
Klemen Ložar, Selo pri Ihanu 30
Primož Orešek, Goričica pri Ihanu 38
Jaka Parkelj, Prečna pot 10, Prelog
Samo Svetlin, Krožna pot 5, Prelog