Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Osnovni podatki


Sedež:
Ihan, Breznikova cesta 76, 1230 Domžale (Dom krajanov)

Predsednik: 
Janez GREGORIČ, Prelog, Preloška c. 3, 1230 Domžale

Tajnik:
Andrej Trtnik

Uradne ure:
vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.ure