Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Osnovni podatki


Sedež:
Ihan, Breznikova cesta 76, 1230 Domžale (Dom krajanov)

Predsednik: 
Janez GREGORIČ, Prelog, Preloška c. 3, 1230 Domžale

Tajnik:
Andrej Trtnik

Uradne ure:
vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.ure