Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Osnovni podatki


Sedež:
Ihan, Breznikova cesta 76, 1230 Domžale (Gasilski dom Ihan)

Predsednik: 
Branko Sojer, Lipova ulica 11, Ihan

Tajnik:
Andrej Trtnik

Uradne ure:
vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.ure