Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Osnovni podatki


Sedež:
Ihan, Breznikova cesta 76, 1230 Domžale (Dom krajanov)

Predsednik: 
Janez GREGORIČ, Prelog, Preloška c. 3, 1230 Domžale

Tajnik:
Andrej Trtnik

Uradne ure:
vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.ure