Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Vabilo na sejo

KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ – PŠATA
Svet krajevne skupnosti Pšata 28 a
1262 Dol pri Ljubljani
 
E-mail: ks.dragomelj.psata@gmail.com
 
 
Datum: 18.02.2021

Na podlagi 8.člena Odloka o krajevnih skupnostih (Uradni vestnik 11/09)
S K L I C U J E M
17. sejo Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata
Seja bo v ČETRTEK, dne 25.02.2021, ob 19.00 v prostorih PGD Pšata - Dragomelj


Predlagam naslednji

DNEVNI RED
1. Potrditev zapisnikov
        12. seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 16.07.20209
        13. korespondenčne seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 01.08.2020
        14. korespondenčne seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 25.09.2020
        15. korespondenčne seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 05.12.2020
        16. korespondenčne seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 20.01.2021

2. Poročilo predsednika sveta KS za leto 2020 in plan za leto 2021
3. Poročilo Inventurne komisije o pregledu sredstev KS
4. Poročilo Nadzornega odbora KS
5. Razno

Sestanek bo potekal v sejni sobi, v skladu z Odlokom o preprečevanju okužb s Covid-19.


Vabljeni;

Člani svet KS Dragomelj – Pšata
Člani Nadzornega odbora KS Dragomelj – Pšata
Predsednik sveta KS Dragomelj - Pšata: Roman LAZAR