Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Vabilo na sejo

KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ – PŠATA
Svet krajevne skupnosti Pšata 28 a
1262 Dol pri Ljubljani
 
E-mail: ks.dragomelj.psata@gmail.com
 
 
Datum: 09.07.2020
 
Na podlagi 8.člena Odloka o krajevnih skupnostih (Uradni vestnik 11/09)

S K L I C U J E M  
  
12. sejo Sveta Krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata

Seja bo v ČETRTEK, dne 16.07.2020, ob 19.00 
v prostorih Sveta KS Dragomelj – Pšata Pšata 28a  (Gasilski dom)
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta KS Dragomelj – Pšata z dne 20.02.2020
2. Poročilo o aktivnostih vezanih projekte v KS Dragomelj – Pšata
3. Pobude krajanov
4. Razno

Vabljeni;

Člani svet KS Dragomelj – Pšata 
Člani Nadzornega odbora KS Dragomelj – Pšata
Člani Občinskega sveta Domžale;
- Kristina HAFNER, Dragomelj 6 a
- Matej ORAŽEM, Dragomelj 151
- Urška JAVORNIK, Dragomelj 91a
 
Predsednik sveta KS  Dragomelj-Pšata                               
Roman LAZAR