Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Vabilo na sejo KS Dob

KRAJEVNA SKUPNOST DOB

Svet krajevne skupnosti
Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob
tel. 01 724 25 66 
 
SVET KS
Datum: 10. marec 2021


V A B I L O    
Sklicujem 13. sejo Sveta krajevne skupnosti Dob,
ki bo v četrtek, 18. marca 2021 ob 17:00 v prostorih krajevne skupnosti Dob, Ulica 7. avgusta 9, Dob.


D  n e v n i      r e d:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 13. seje Sveta KS
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Sveta KS Dob z dne 17.09.2020 in 12. Seje Sveta KS Dob, ki je bila korespondenčna seja in je potekala po elektronski pošti, zaradi trenutne situacije
3. Poročilo predsednika odbora za komunalno infrastrukturo KS Dob
4. Inventurni zapisnik
5. Čistilna akcija
6. Dotacije društvom in sponzorstva
7. Obnova prostorov KS Dob
8. Razno


S seboj prosim imejte zaščitne maske.PREDSEDNICA:
Marija RAVNIKAR, l.r.

VABLJENI:   

    • Člani sveta
    • Člani občinskega sveta iz KS Dob
    • Nadzorni odbor KS Dob