Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Vabilo na sejo KS Dob

KRAJEVNA SKUPNOST DOB

Svet krajevne skupnosti
Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob
tel. 01 724 25 66 
 
SVET KS
Datum: 10. september 2020

V A B I L O


Sklicujem 11. sejo Sveta krajevne skupnosti Dob, ki bo v četrtek, 17. septembra 2020 ob 17:00
v prostorih krajevne skupnosti Dob, Ulica 7. avgusta 9, Dob.

D  n e v n i      r e d:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11. seje Sveta KS
2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta KS Dob z dne 09. 06. 2020
3. Poročilo predsednika odbora za komunalno infrastrukturo KS Dob
4. Glasilo Hrast, sponzorji in prispevki, terminski plan oblikovanja in izdaje
5. Srečanje starostnikov nad 70 let, Jamarski dom - odločitev na seji zaradi COVID -19
6. Miklavževanje
7. Dotacije društvom in sponzorstva
8. Prioritetni predlogi za proračun Občine Domžale - rebalans za leto 2020
9. Razno


S seboj prosim imejte zaščitne maske.PREDSEDNICA:
Marija RAVNIKAR, l.r.

VABLJENI:   

• Člani sveta
• Člani občinskega sveta iz KS Dob
• Nadzorni odbor KS Dob