Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


O Viru

Vir je naselje, ki leži v osrednjem delu kamniško-bistriške ravni, od Domžal ga loči le reka Kamniška Bistrica. Naselje se je razvilo ob križišču nekdanje pomembne tovorne poti med Dunajem in Trstom z Kamniško Bistrico, kjer je bil včasih brod, leta 1724 pa so zgradili prvi leseni most in postavili mitnico. Leta 1863 je naselje uničil požar, ki so ga podtaknili vojaki, katere so fantje prepodili z vasovanja. Nastanek naselja in življenje sta v tesni povezavi z vodo. Že samo ime Vir je nastalo ali od izvirov, ko je voda na prodnatem svetu privrela na dan ali od vode, ki je tekla po neurejenih rokavih struge Kamniške Bistrice. Mlinščica, ki teče skozi naselje je s svojim energetskim potencialom omogočila razvoj industrije. Zaradi nekaj velikih (Žito, Helios, Tosama, Papirnica Količevo) in številnih manjših industrijskih obratov je Vir pomembno industrijsko in zaposlitveno središče. Sem se je priselilo veliko ljudi, ki so opustili kmetovanje v Črnem grabnu in Moravški dolini, se zaposlili v tovarnah in si na Viru zgradili hiše.