Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Zapisniki in sklepi KS 2019