Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Zapisniki in sklepi KS 2019