Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Zapisniki sej - mandat 2019 / 2022