Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Zapisniki sej - mandat 2019 / 2022