Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Zapisniki in sklepi