Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Zapisniki in sklepi