Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Zapisniki in sklepi