Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Zapisniki in sklepi KS 2019