Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Zapisniki in sklepi KS 2019