Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Obvestilo


Obveščamo vas, da v torek, dne 6.8.2019 in v torek, dne 13.8.2019 v Krajevni skupnosti Toma Brejca Vir ne bo uradnih ur oz. bo pisarna krajevne skupnosti zaprta.

Tako kot običajno lahko tudi v  tem času kontaktirate s KS vsak delovni dan med 8. in 12. uro na telefon 051-303-801 ali pa pišete na e-naslov: krajevnaskupnostvir@gmail.com.

Hvala za razumevanje.
KS TOMA BREJCA VIR