Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti