Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo