Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti