Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


O krajuKrajevno skupnost Dragomelj-Pšata sestavljata naselji Dragomelj in Pšata, leži na obrobju ljubljanske kotline, na meji z gorenjsko regijo. Na severu KS meji na mesto Domžale in vas Šentpavel. Na vzhodu meji na vasi Mala Loka, Bišče in Beričevo. Na zahodu meji z vasjo Podgorica.

Prvi pisni viri iz leta 1312 omenjajo dvor v vasi Dragomelj in Šentpavel v letu 1374. Prvi znani pisni vir vasi Pšata datira v leto 1302. Arheološke najdbe pričajo o poseljenosti našega kraja že v mlajši kameni dobi, starejši bronasti, rimski kot srednjeveški, večinoma najdene ob gradnji avtoceste.

O zgodovina kraja govori tudi Valvazor in sicer o dveh gradovih na Pšati in v Dragomlju ter dvoru v Dragomlju.

Skozi rodovitni nižinski svet KS tečeta dva potoka, Pšata in Gobovšek. V kraju je bilo že od nekdaj razvito kmetijstvo, ribogojništvo, slamnikarstvo, mlinarska obrt, usnjarska obrt, gostinska storitev, v novejšem času pa predvsem samostojno podjetništvo, servisna dejavnost, trgovina in različne obrti.

Sedaj med vasema Dragomelj in Pšata poteka avto cesta Ljubljana – Maribor, ki povezuje sever države z jugom in omogoča prihod na delo tisočem zaposlenim v mestnem središču Ljubljana in okolici.