Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Svet Krajevne skupnosti

Predsednik: Roman LAZAR

Podpredsednik: Marko KRALJ

Tajnica: Metka MAYR

Člani:
Jure NEMEC
Katja NEMEC
Gregor HAFNER
Janez MIVŠEK