Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Svet Krajevne skupnosti

Predsednik: Roman LAZAR

Podpredsednik: Marko KRALJ

Tajnica: Metka MAYR

Člani:
Jure NEMEC
Katja NEMEC
Gregor HAFNER
Janez MIVŠEK