Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Splošni podatki

Sedež:
Rova, Žiška 10, 1235 Radomlje

Predsednik:
Albin Vodlan, Dolenje 9, 1235 Radomlje

Telefonska številka:
7227-018

Uradne ure:
sreda od 17. do 18. ure

Elektronski naslov:


Spletna stran:
www.rova-slovenija.si