Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


O krajevni skupnosti


Severno-vzhodno od Domžal leži vas Rova, ki skupaj z njenimi okoliškimi vasmi predstavlja eno od krajevnih skupnosti občine Domžale. KS Rova poleg istoimenskega naselja zavzema še vasi Dolenje, Kolovec, Zagorico, Žiče in zaselek Jasen. KS Rova je po površini največja KS v domžalski občini, po številu prebivalcev pa najmanjša. Na Rovah in njenih okoliških krajih živi približno 650 krajanov.
Skozi vas teče potok Rovščica. Večino KS predstavljajo gozdovi in kmetijsko obdelovalne površine. Prebivalci, ki tu prebivajo so pretežno zaposleni v Domžalah in Ljublajni, nekaj pa je tudi samostojnih podjetij.
Vas ima zelo urejeno infrastrukturo. Na novo so izdelali vodovod, kanalizacijo, javno razsvetljavo, poskrbeli za urejeno cestišče in podzemno električno napeljavo, novo telekomunikacijsko omrežje priklopljeno na optično povezavo, plinsko napeljavo itd.
 
V vasi delujejo Prostovoljno gasilsko društvo Rova, Turistično-kulturno društvo Rova in Konjeniški klub Pik.

Več o Krajevni skupnosti