Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Svet Krajevne skupnosti

Svet KS Rova:

predsednik:ALBIN VODLAN
podpredsenik:LUDVIK UHAN
člani:ANICA GLOBOČNIK
 NATAŠA ORAŽEM
 JERNEJ RODE
 EMIL REMS
 MARJAN SUŠNIK
tajnica:TINA GRČAR