Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Svet Krajevne skupnosti

Svet KS Rova:

predsednik:ALBIN VODLAN
podpredsenik:LUDVIK UHAN
člani:ANICA GLOBOČNIK
 NATAŠA ORAŽEM
 JERNEJ RODE
 EMIL REMS
 MARJAN SUŠNIK
tajnica:TINA GRČAR