Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Glasilo Virjan