Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Statistika KS

STATISTIČNI PODATKI KS TOMA BREJCA VIR

  •  velikost KS Toma Brejca Vir: 2.854.947 m2
  • število prebivalcev (marec 2007): 3.910 prebivalcev

 

Vir

Podrečje

Količevo

Število prebivalcev

3.295

394

309

Število moških

1.619

192

141

Število žensk

1.676

202

168

Površina naselja, km2

1,4

1,0

0,4

Gostota prebivalstva, preb/km2

2.303

395

0,4

  •  najstarejši krajan v KS Toma Brejca Vir ima 91 let

 

Število gospodinjstev po podatkih Pošte Slovenije:
  • Vir 997
  • Količevo 99
  • Podrečje 108       

Število upokojencev na Viru: čez 800, od tega jih je v društvo upokoj. včlanjenih cca. 400

Število obrtnikov (po podatkih Obrtne Zbornice Domžale oz. gospodarski subjekti, ki opravljajo obrtne ali obrti podobne dejavnosti: 129