Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Statistika KS

STATISTIČNI PODATKI KS TOMA BREJCA VIR

  •  velikost KS Toma Brejca Vir: 2.854.947 m2
  • število prebivalcev (marec 2007): 3.910 prebivalcev

 

Vir

Podrečje

Količevo

Število prebivalcev

3.295

394

309

Število moških

1.619

192

141

Število žensk

1.676

202

168

Površina naselja, km2

1,4

1,0

0,4

Gostota prebivalstva, preb/km2

2.303

395

0,4

  •  najstarejši krajan v KS Toma Brejca Vir ima 91 let

 

Število gospodinjstev po podatkih Pošte Slovenije:
  • Vir 997
  • Količevo 99
  • Podrečje 108       

Število upokojencev na Viru: čez 800, od tega jih je v društvo upokoj. včlanjenih cca. 400

Število obrtnikov (po podatkih Obrtne Zbornice Domžale oz. gospodarski subjekti, ki opravljajo obrtne ali obrti podobne dejavnosti: 129