Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo