Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo