Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo