Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij