Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Osnovni podatki

Sedež:
Krtina 41

Predsednik:
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob

Telefonska številka:
724-9017

Uradne ure:
ob četrtkih od 19. do 21. ure