Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Osnovni podatki

Sedež:
Krtina 41

Predsednik:
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob

Telefonska številka:
724-9017

Uradne ure:
ob četrtkih od 19. do 21. ure