Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Osnovni podatki

Sedež:
Krtina 41

Predsednik:
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob

Telefonska številka:
724-9017

Uradne ure:
ob četrtkih od 19. do 21. ure