Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Osnovni podatki

Sedež:
Krtina 41

Predsednik:
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob

Telefonska številka:
724-9017

Uradne ure:
ob četrtkih od 19. do 21. ure