Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Osnovni podatki

Sedež:
Krtina 41

Predsednik:
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob

Telefonska številka:
724-9017

Uradne ure:
ob četrtkih od 19. do 21. ure