Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Osnovni podatki

Sedež:
Krtina 41

Predsednik:
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob

Telefonska številka:
724-9017

Uradne ure:
ob četrtkih od 19. do 21. ure