Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Osnovni podatki

Sedež:
Krtina 41

Predsednik:
Janez Avsec, Studenec pri Krtini 7, 1233 Dob

Telefonska številka:
724-9017

Uradne ure:
ob četrtkih od 19. do 21. ure