Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Osnovni podatki

Sedež:
Preserje, Pelechova 15, 1235 Radomlje

Predsednik:
Janez Hribar, Preserje pri Radomljah, Kamniška cesta 27, 1235 Radomlje

Telefonska številka:
7227-604
041 683 019

Uradne ure:
torek, četrtek od 7.30. do 9.30. ure