Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Osnovni podatki

Sedež:
Preserje, Pelechova 15, 1235 Radomlje

Predsednik:
Janez Hribar, Preserje pri Radomljah, Kamniška cesta 27, 1235 Radomlje

Telefonska številka:
7227-604
041 683 019

Uradne ure:
torek, četrtek od 7.30. do 9.30. ure