Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Vabilo

  

KRAJEVNA SKUPNOST

TOMA BREJCA VIR

Šaranovičeva 19

1230 DOMŽALE

 

 

 

SVET KS

 

Vir, 09. marec 2020

 

V A B I L O

 

Vabim vas na 14. redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Toma Brejca Vir, ki bo v

 

torek, 10. 03. 2020, ob 17.30 uri

v sejni sobi KS Toma Brejca Vir.

 

Dnevni red:

 

1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje "V7/7- Oljarna - jug"  

2. Razno

 

Gradivo  k prvi točki je objavljeno na spletni strani:

 

- https://www.domzale.si/files/other/news/41/237026Oljarna.pdf

 

- https://www.domzale.si/files/other/news/41/2371342006%20Prometna_preveritev_Hofer_Domžale-PNZ_elaborat.pdf

 

-https://www.domzale.si/files/other/news/41/2370392010%20prometna%20preveritev%20vpliva%20stanovanjske%20soseske%20Gmajna-Vir.pdf

 

- https://www.domzale.si/files/other/news/41/2370492014%20PŠ%20OPPN%20Kolicevo_1197_var%20Rondo%20oddano.pdf

 

- https://www.domzale.si/files/other/news/41/2370592017%20preveritev%20obremenitev%20centralnega%20dela%20mesta.pdf

 

- https://www.domzale.si/files/other/news/41/237123E1_Prometna_študija_-_Kapacitetna_analiza_2018.pdf

 

- https://www.domzale.si/files/other/news/41/237093E1_Prometna_študija_-_Kapacitetna_analiza_marec2019_418_STU-P_V2_zigosano.pdf

 

 

 

Članice in člane Sveta KS prosim za proučitev navedenega gradiva.

Ostalo gradivo k točki 1. (dopis g. Petkovška in stališča krajank in krajanov z informativne predstavitve predloga odloka z dne 18. 2. 2020) ste prejeli že predhodno. 

 

 

Vabljeni:

 

- članice in člani Sveta KS

- g. mag. Tomaž Deželak, podžupan Občine Domžale

- g. Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora, Občina Domžale

- g. Leon Kobetič, Locus d. o. o.

 

 

 

Predsednik sveta KS

mag. Lovro Lončar l.r.

 

 

  • Vabilo na Gregorjevo
    vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 294kb
  • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.