Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Vabilo na sejo KS

KRAJEVNA SKUPNOST SIMONA JENKA
Ljubljanska cesta 58, DOMŽALE
Tel.: 01/721 10 64
elektronski naslov: ks.simona.jenka@gmail.com
________________________________________

SVET KS
Domžale, 6. oktober 2020

                    V A B I L O


Vabim Vas na 16. redno sejo sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale, ki bo v torek, 13. oktobra 2020 ob 19.00 uri v prostorih  KS Simona Jenka, Ljubljanska cesta 58,Domžale.
                           
            

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 15. redne seje sveta KS z dne 8. septembra 2020
2. Tekoče akcije in informacije predsednice sveta KS
3. Pregled prispelih vlog
6. Razno


Prosim, da se seje sveta zanesljivo udeležite.


S seboj prosim imejte zaščitne maske.

Predsednica sveta KS:
Veronika Banko,l.r.


Vabljeni:

-   člani sveta KS
-   člani občinskega sveta z območja KS
-   člani nadzornega odbora KS