Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Vabilo na sejo KS

KRAJEVNA SKUPNOST SIMONA JENKA
Ljubljanska cesta 58, DOMŽALE
Tel.: 01-721 10 64
elektronski naslov: ks.simona.jenka@gmail.com

________________________________________

 

SVET KS

Domžale, 3. september 2019

                    V A B I L O


Vabim Vas na 7. redno sejo sveta Krajevne skupnosti Simona Jenka Domžale, ki bo v
torek, 10. septembra 2019 ob 19.00 uri v prostorih  KS Simona Jenka, Ljubljanska cesta 58,Domžale.
                          
           

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 6. redne seje sveta KS z dne 11.6.2019
2. Tekoče akcije in informacije predsednice sveta KS
2. Pregled prispelih vlog
3. Razno


Prosim, da se seje sveta zanesljivo udeležite.Predsednica sveta KS:
Veronika Banko,l.r.

Vabljeni:
-   člani sveta KS
-   člani občinskega sveta z območja KS
-   člani nadzornega odbora KS