Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Vabilo na sejo

KRAJEVNA SKUPNOST
SLAVKA ŠLANDRA DOMŽALE 
Ljubljanska cesta 58
1230 DOMŽALE
 
 
SVET KS
Domžale, 22. september 2020

 
V   A   B   I   L   O

Vabim vas na 12. redno sejo sveta Krajevne skupnosti Slavka Šlandra Domžale, ki bo v torek, dne 29. septembra 2020 ob 18.30 uri v prostorih KS, Ljubljanska cesta 58, Domžale.


Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 11. seje Sveta KS z dne 16. junija 2020
2. Tekoče akcije in informacije predsednice sveta KS
3. RaznoProsim, da se seje sveta zanesljivo udeležite.
S seboj prosim imejte zaščitne maske.


Predsednica sveta KS
Nataša Belle l.r.


VABLJENI:
• Člani sveta KS
• Člani NO KS Slavko Šlander
• Člani občinskega sveta z območja KS