Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi