Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja