Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij