Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti