Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje