Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti