Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij