Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče