Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti