Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo