Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja