Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi