Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti